Integritetspolicy (GDPR)

Integritetspolicy (GDPR)
Protexus AB strävar efter att säkerställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på protexus.se

Tillämpningsområde
Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med ditt, dina köp på protexus.se, eller via annan kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Protexus AB, org.nr. 556624-6103, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning och GDPR, för de personuppgifter du lämnat till oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss i samband med köp av vara/varor, online eller via telefon/distansköp eller vid kontakt med vår kundservice. Vid kontakt med vår kundservice sparar vi den information du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, adress, e-postadress, personnummer, mobilnummer eller betalsätt. Vi sparar även köphistorik.

 

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

 

  Varför vi använder dina uppgifter: Vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter är…
A. För att kunna hantera din order … baserat på avtal med dig i samband med köp/beställning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig.
B. För att kunna hantera kundserviceärenden, reklamationer och garantier … baserat på vårt berättigade intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra produkter (kundserviceärenden), på en rättslig förpliktelse (reklamationer) och på vårt avtal med dig (garantier).
C. För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post, sms, post. … baserat på vårt berättigade intresse av att kunna ge befintliga kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick.
D. För att kunna skicka erbjudanden … baserat på ditt föregående samtycke. Vill du inte längre ha erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick.

 

Hur vi delar dina uppgifter
Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepart (t.ex. transportör, larmcentral) i de fall det är berättigat för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig i samband med köp/beställning och leverans av varor och tjänster. Uppgifterna kommer då användas för samma ändamål som de samlades in för.

Lagring
Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

 

Dina rättigheter
Vi arbetar för att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Överföring av personuppgifter
Vi överför inte uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice. Tel: 0526-130 30. Öppettider: måndag till fredag 09.00-16.00