Handsändare KF-234 PG2

645 kr

Enkel fjärrkontroll till PowerMaster larm

Fjärrkontrollen KF-234 PG2 är en enkel och lättskött handsändare som ger dig möjlighet att till/frånkoppla larmet, utan att du behöver vara nära centralenhet eller manöverpanel. Praktiskt om man vill slå på eller av larmet utanför bostaden eller tillkoppla skalskyddsläge från sovrummet. Även möjlighet att utlösa överfalls/paniklarm.

Funktioner

  • Till/frånkoppla borta-läge (alla enheter)
  • TIll/frånkoppla hemma-läge (skalskydd när man vill vara i huset med larmet tillkopplat.
  • Överfallslarm

Beskrivning

  • Batterityp: CR2032 (1st)
  • Batteritid: 5-8år
  • Radio: PowerG 868mhz
  • Mått: 60 x 34,5 x 12,5mm
  • Arbetstemperatur: 0°C – 55°C
  • Certifikat: Larmklass R

Användarmanual KF-234 PG2

Kompatibel med central:

PowerMaster-10, PowerMaster-30, PowerMaster-33, PowerMaster-360R

Produktfiler och manualer

Produktfil saknas